ADATVÉDELMI NYILATKOZAT, JOGI NYILATKOZAT
Jelen jognyilatkozat összeállítása során a hatályos törvények rendelkezéseit vettük alapul, különösen az alábbiakat:
  • Az Alkotmány 61. § bekezdése
  • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
  • Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
  • A szerzői jogról szóló 1999.évi LXXVII törvény;
  • Polgári törvénykönyv 1959. évi IV. törvény.

1.   A WHITEREPORT-ról

A „WHITEREPORT by Mrs White” a Mrs. White Media Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 0109709502) védjegy- és szerzői jogi oltalom alatt álló szellemi terméke. A védjegy a Magyar Szabadalmi Hivatalnál 2010. június 30.-án M 10 02001 szám alatt került bejelentésre, a WHITEREPORT honlap adatbázis (WHITEREPORT) az MSZH (2011. január 1-től SZTNH) műnyilvántartásában 001428 szám alatt van nyilvántartva.

A WHITEREPORT honlap üzemeltetését a White Media Kft. (cégjegyzékszám: 0109733785) végzi.

2.   A szolgáltatás célja, jellemzői

A WHITEREPORT üzemeltetőjének az a célja, hogy olyan innovatív adatszolgáltatást nyújtson médiapiac legkülönfélébb szereplői számára, amely médiamárkák leíró adatait tartalmazza 2010. első félévével kezdődően, rendszeres frissítésekkel. A WHITEREPORT a különféle leíró adatok összekapcsolása révén a médiapiac szerkezetéről, összefüggéseiről, egyes és csoportosított elemeiről, jellegzetességeiről és változásairól nyújt webes felületen előfizetők számára információszolgáltatást. A vizsgált médiamárkákról egy adott időszakra vonatkozólag nyújtunk információt, oly módon, hogy az azonos érvényességi időszak révén a szerteágazó adatok összehasonlíthatókká váljanak, ill. változásaik követhetők legyenek időszakról időszakra.
A WHITEREPORT indulásakor az első féléves időszakot követően az adatok naptári negyedévenként frissülnek, és idősorosan elérhetők (azaz az előzőek is, nem csak a legfrissebbek). A médiamárkák adatait a szolgáltató számos független, publikus információforrásból összegyűjtötte össze. Az iparági médiakutatást végző cégek mért médiamárkáinak listáját a kutatócégek bocsátják rendelkezésre a WHITEREPORT-hoz. A WHITEREPORT-ban szereplő adatok tájékoztatási célt szolgálnak, annak érdekében, hogy megismerhetőek legyenek a médiapiacot alkotó cégek és az általuk üzemeltetett médiamárkák illetve a médiamárkákat üzemeltető, tulajdonló társaságok. A WHITEREPORT nem tartalmaz azonban adatot médiamárkák és magánszemélyek közti kapcsolatokról; abban az esetben, ha magánszemély kapcsolódik egy médiamárkához (például mint üzemeltető vagy tulajdonos), a WHITEREPORT-ban azt tüntetjük fel, hogy „magánszemély”, de egyéb adatot nem közlünk a magánszemélyről.

3.   A WHITEREPORT-ban található információk adatvédelme

WHITEREPORT üzemeltetője a honlap összeállításnál az információk gyűjtése és feldolgozása során betartotta a vonatkozó jogszabályokat és szakmai ajánlásokat.

A WHITEREPORT üzemeltetője tájékoztatja a felhasználókat, hogy a honlapon megjelenő adatok, információk negyedéves frissítéssel kerülnek a honlapra, a tárgynegyedévet követő 8 héten belül, és az üzemeltető mindent megtesz azért, hogy a honlapon szereplő, harmadik személy részéről rendelkezésre bocsájtott vagy egyéb módon tudomására jutott, információ pontos és naprakész legyen. Minden tőle elvárhatót megtesz, hogy ezeket ellenőrizze, és korrekt s pontos adatokat közöljön. Figyelemmel azonban arra, hogy az információk külső forrásból származnak, a WHITEREPORT üzemeltetője az oldalain előforduló technikai pontatlanságokért, hibákért felelősséget nem vállal.

A WHITEREPORT üzemeltetője a honlap tartalmát, beleértve az azon levő nyilatkozatainkat is, előzetes tájékoztatás nélkül bármikor jogosult megváltoztatni, kijavítani, fejleszteni. A WHITEREPORT üzemeltetője, illetve mind az oldalak tervezésében, fejlesztésében, valamint az üzemeltetésben részt vevők kizárják a felelősségüket az oldalakhoz, valamint a linkkel kapcsolódó oldalakhoz való hozzáférés illetőleg sikeres és sikertelen használat, böngészés, letöltés során bekövetkező hibákból, adatvesztésből eredő közvetlen vagy közvetett károkért; minden felhasználó saját felelősségére kapcsolódik, illetve böngészi ezen oldalakat, illetve linkkel kapcsolódó oldalakat.

A WHITEREPORT oldalain található információk tájékoztató jellegűek, nem minősülnek eladásra, vételre, kereskedelemre illetőleg bármely tranzakcióra vonatkozó ajánlattételnek, illetőleg ajánlattételre felhívásnak, vagy befektetésre ösztönző felhívásnak. A WHITEREPORT-ban megjelenő adatok a 2. pontban meghatározott szolgáltatási cél érdekében kerültek összegyűjtésre, a szolgáltatás nem szolgál promóciós célokat.

A WHITEREPORT-ban megjelenő adatok nem „real time” adatok, hanem visszamenőleges, múltbeli adatok, a médiapiacon megszokottak szerint, azonos hosszúságú frissítési időszakokhoz kötöttek (például 2011 elején a 2010. 3. negyedéviek a legfrissebb elérhető adatok).

4.   Jogvédelmi nyilatkozatok

Az üzemeltető felhívja a figyelmet, hogy a WHITEREPORT oldalain található minden kép, grafika és szöveges tartalom, valamint azok elhelyezése, továbbá a honlap kialakítása szerzői jogi, illetőleg védjegyoltalom alatt állnak. A védjegyek a védjegyjogosult Mrs. White Consulting Kft. kizárólagos tulajdonát képezik. A védjegyeket üzleti célból senki nem használhatja, valamint nem alkalmazható az üzemeltető vagy a védjegyjogosult jó hírnevének rontására.
A WHITEREPORT honlap, annak tartalma, kialakítása szerzői jogi védelem alatt áll, a weboldal tartalma egészének vagy részének felhasználásához a jogosult engedélye szükséges. A honlapon megjelenő adatok, információk az általános szakmai és a szokásos mértékű a 2. pontban rögzített tájékoztatási céltól eltérő használata kizárólag a jogosult engedélyének birtokában lehetséges, az oldalainkon található információk másolása, továbbítása, illetőleg bármilyen egyéb módon történő használata, a jogosult hozzájárulása nélkül, tilos.
A WHITEREPORT előfizetői a velük kötött előfizetési szerződésben megjelöltek szerint használhatják a honlapon megjelenő adatokat. Az adatok oly mértékben és módon dolgozhatók fel, hogy ne sérüljön az információtartalmuk (sem a közölt adatok, sem azok összefüggései). A bármilyen módon megváltoztatott adatokért sem a jogosult, sem az üzemeltető nem vállal felelősséget. Az adatokat közlő vagy azokat saját publikáció elkészítésére felhasználó fél köteles feltüntetni az információ forrását az alábbi módon: „Forrás: WHITEREPORT by Mrs White”.

A honlap jogosultjának írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a honlap tartalmi elemeinek elhelyezése másik oldalakon, valamint adatbázisokban vagy u.n. frame-be helyezése.

Az oldal üzemeltetője az oldalára küldött bármilyen közlést, anyagot, megjegyzést, adatot, véleményt, javaslatot, mint nem bizalmas és vagyoni értékkel nem bíró anyagot kezel, azt nem őriz meg és nem küld vissza.

5.   A honlapot látogatók adatai, adatbiztonság

A WHITEREPORT üzemeltetőjének adatvédelmi szabályzata a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénnyel (adatvédelmi törvény) összhangban került összeállításra. Célja, hogy szabályozza a WHITEREPORT honlap üzemeltetése és működése során vezetett nyilvántartások működésének rendjét, valamint biztosítsa az adatkezelést és az ezzel összefüggő adatvédelem szabályozásának törvényes rendjét, az adatbiztonság követelményének érvényesülését, megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát. Ezen szabályzat hatálya kiterjed a honlapon történő adatkezelésre is, amennyiben a honlap használatával, a honlapra történő regisztrációval kapcsolatban személyes adatok jutnak a z üzemeltető tudomására. A WHITEREPORT üzemeltetője ezzel összefüggésben jelzi, hogy az adatvédelmi nyilvántartásban bejelentett adatkezelést folytat, és a személyes adatok igénybevétele esetén a felhasználók adatait a felhasználók előzetes tájékoztatása alapján adott hozzájárulásának megfelelően kezeli.

Figyelemmel arra, hogy a honlapon igénybe vehető egy szolgáltatások igénybevételéhez regisztrációra van szükség, a regisztrációval kapcsolatosan személyes adatokra is szükség lehet. A regisztrációjával az adott felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a WHITEREPORT üzemeltetője a felhasználó személyes adatait kezelje, abból a célból, hogy a szolgáltatás üzemeltetését és a kapcsolattartást biztosítsa a felhasználó számára. Ezen személyes adatokat a WHITEREPORT üzemeltetője a fentiek szerint kezeli, a személyes adatok biztonságát az üzemeltető a fentiek szerint biztosítja. A WHITEREPORT üzemeltetője az adatokat minden törvényes módszerrel védi az illetéktelenektől. Kérjük, hogy amennyiben a felhasználók részéről a személyes adataik kezelésével kapcsolatban kérdések, aggályok vagy kérések merülnek fel úgy azt az alábbi kapcsolattartó útján közvetlenül jelentsék az üzemeltetőnek. Jelezzük, hogy a regisztráció során csak olyan adatokat kérünk be, amelyek a regisztrációval összeegyeztethető célból kerülnek felvételre.

A WHITEREPORT üzemeltetője tiszteletben tartja a honlapját látogatók adatainak biztonságát, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror vagy bűncselekmény esetén.

A felhasználó elfogadja, hogy a WHITEREPORT honlap meglátogatása során internetes szerverünk személyes adatnak nem minősülő, a felhasználó személyétől független, információkat regisztrál a felhasználókról. Ezen információk körébe tartozik az IP cím, a honlapunk látogatásának időpontja, a megtekintett oldalak adatai, számítógépe operációs rendszerének típusa (képernyőfelbontás, böngésző típusa). Honlapunk oldalai látogatottságát a szervernapló ellenőrzésével figyeljük. A honlap látogatóiról automatikusan keletkező információk kizárólag csak a honlappal kapcsolatos elemzésre, statisztikai információk nyomon követésére, rendszerfejlesztési célokra használhatóak fel, és technikai jellegű adatfeldolgozás célokat szolgálnak.

A felhasználó elfogadja, hogy a WHITEREPORT honlapon találhatóak olyan oldalakra mutató linkek, amelyek a felhasználók számára hasznos információt nyújtanak. Az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal ezen más honlapok tartalmáért és eljárás módjáért. Amennyiben bármilyen a honlappal kapcsolatos felhasználáskor, az adatok megismerésének folyamatánál a felhasználó a linkekre való rákattintással jutott adatokhoz, úgy jelezzük, hogy ezzel kapcsolatban a WHITEREPORT honlap üzemeltetőjének felelőssége erre nem terjed ki, az üzemeltető a felelősségét kizárja. A 3. oldalra mutató linkek kényelmi szempontokat szolgálnak. Az üzemeltető nem fogalmaz véleményt ezen oldalak tartalmának vonatkozásában és kizár minden felelősséget az ott található információk és azok felhasználhatósága vonatkozásában. Nem szavatolja az üzemeltető az oldalakon található linkek segítségével elérhető további oldalak folyamatos elérhetőségét.

Weboldalunk ú.n. cookikat használunk a jobb felhasználói élmény kialakítása érdekében. További információk...